อย่าทำร้ายกัน

อย่าทำร้ายกัน อย่าฆ่าฟันผู้คน

รักกันไว้ไม่ดีกว่า หรืออย่างไร

เหตุผลข้อไหน ความผิดเช่นไร

จึงสำคัญกว่า ชีวิตคน

Advertisements