มนุษย์เหนือมนุษย์

✡ ณ แผ่นดินแห่งที่อ้างพันธสัญญา
 ซึ่งพระเจ้าสั่งฆ่ามนุษย์เพื่อมนุษย์
ψ มีผีร้ายซาตานที่ต้องหยุด
 ในร่างมนุษย์ในนามบุตรของพระเจ้า
Ψ มีมนุษย์เหนือมนุษย์เสียทุกแห่ง
 เมื่อต้องการแบ่งชั้นชนกดขี่เขา
✙ มีมนุษย์เหนือมนุษย์ท่ามกลางเรา
 ผู้ยอมเอาชีวิตตนปกป้องคน
Advertisements

hit

hit3 งานแสดงภาพถ่ายขาวดำ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2537 ที่ร้าน FABS  “ฉันถูกซ้อม” ใช้ motif ของเยซู เมื่อถูกทรมานและตรึงกางเขน (Passion of Christ) สะท้อนการทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ (ใช้ตัวเองเป็นแบบ ถ่ายทำและล้างอัดเอง)