ความอ้างว้าง

ทะเล ฉันจะไม่สัมผัสเธอ

ท้องฟ้า ฉันขออยู่บนพื้นทราย

ความอ้างว้าง แล้วเธอจะปรากฎตัวออกมา

ต่อหน้าฉัน แต่ไม่อาจแตะต้องฉัน

sea

Advertisements