“…เพราะคิดถึงเพื่อน”

โครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตไลท์ออเคสตร้าเพลงปฏิวัติ

“…เพราะคิดถึงเพื่อน”
ณ หอประชุมพิพิธภัณฑ์ฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ด้านติดถนนวิภาวดีรังสิต คลิกที่นี่เพื่อดูผังมหาวิทยาลัยฯ)
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 19:30 น.

http://cpt.igetweb.com/

Advertisements