ขวด

สู่สุขคติ

Advertisements

เลือด

เขาเอาเลือดของเขาออกมาเอง
เพื่อไว้ชีวิตศัตรูตรงหน้า
อหิงสาสันติวิธีเจรจา
ยิ่งใหญ่แกล้วกล้ากว่าฟาดฟัน